Обработваме на законово основание, следните данни:

1. Данни от контактната форма

  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
  • Телефон;
  • Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни от формуляра за кандидатстване за работа

  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
  • Телефон;
  • Възраст
  • Квалификация

Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме. По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.  Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

Информация относно Доставчика, който обработва данните Ви:
Наименование: Алпин Експерт България ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203964116
Седалище и адрес на управление:  гр. Добрич, ж.к Балик 22 А
Телефон: 087 887 48 12
E-mail: alpinexpert.eu@gmail.com