Има случаи в които е невъзможно използването на специализирана техника и автовишка за подрязване на дървета поради наличие в голяма близост на сгради, постройки, съоръжения, електропроводи, поради невъзможен достъп и други ограничаващи работата фактори, заради което се налага един по различен метод за рязане и кастрене на дървета, чрез работа с алпинисти.

Ние можем да ви предложим

  • Цялостно или частично рязане на дървета
  • Кастрене на клони
  • Отстраняване на сухи клони
  • Рязане на дървета или клони в близост до сгради
  • Премахване на пълзяща растителност по сгради
  • Почистване на склонове и скатове от ненужни дървета, храсти и буйна растителност
  • Засаждане на дървета и храсти по склонове и скатове с цел ограничаване на ерозията и като превенция в борба със свлачищата.