Поддръжка и ремонт на силози и водонапорни кули

Тук можем да посочим обслужването на стоманобетонни и метални силози. По тях нашите алпинисти могат да извършат различни ремонтни дейности като:
  • Поправки и измазване на пукнатини и фуги по външния корпус
  • Извършване на ремонт или подмяна на отделни части и елементи по съоръжението
  • Отстраняване на течове
  • Ремонт и подмяна на ламаринена обшивка по метални баки
  • Обработка на корозирали елементи и участъци
  • Боядисване на обшивката
  • Нанасяне на водоустойчиво покритие
  • Други дейности, изискващи височинен достъп