Фирмата предлага следните услуги: Откриване на течове по ВиК инсталация или канализация, идентифициране на течове от тераси, покриви и фуги, както и откриване на места с големи термозагуби. Идентифицирането на повечето течове е изключително трудно, защото те остават скрити, невидими и с неясен произход. Чрез инфрачервена термография източникът на теч може да бъде открит бързо без да се налага къртене на стени или подови настилки, което би довело до големи и скъпо струващи ремонти. Може да се установи точната локация на проблема и да се вземат конкретни мерки за неговото разрешаване. Термовизионната камера открива проблеми в електрически табла и ел. инсталации, чрез отчитане и анализ на топлинната картина. Чрез тази технология могат да бъдат откривани и проблемни зони с големи термозагуби. Тяхното установяване и отстраняване води до запазване на топлината и комфорта в дома.