Фирмата извършва почистване на замърсени фасади по алпийски способ, чрез метода на водоструене с използване на професионална специализирана техника!