Откриване на течове и топлинни оттечки с термовизионна камера

Фирмата предлага следните услуги : откриване на течове по ВиК инсталация или канализация, идентифициране на течове от тераси , покриви и фуги ,както и откриване на места с големи термозагуби.Идентифицирането на повечето течове е изключително трудно , защото те остават скрити и невидими с неясен произход.Чрез инфрачервена термография източникът на теч може да бъде открит бързо без да се налага къртене на стени или подови настилки , което би нанесло големи и скъпо струващи щети.Може да се установи точната локация на проблема и да се вземат конкретни мерки за неговото разрешаване.

Чрез тази технология могат да бъдат откривани и проблемни зони с големи топлинни загуби.Тяхното установяване и отстраняване води до запазване на топлината и комфорта в жилището.

 

термокамера   термокамера 1