Обслужване на силози

Поддръжка и ремонт на силози и водонапорни кули

Тук можем да посочим  обслужването  на стоманобетонни и метални  силози. По тях нашите алпинисти могат да извършат  различни ремонтни дейности като: поправки на пукнатини и фуги по външния корпус , отстраняване на течове , извършване на ремонт или подмяна на отделни части и елементи по съоръжението , обработка на корозирали участъци и боядисване  на  обшивката , както и други дейности изискващи височинен достъп.