Измиване на стъклени фасади от алпинисти

Предлагаме почистване на стъклени фасади и прозорци на сгради  на трудно достъпни места по алпийски способ !

Измиване на стъклени/окачени/ фасади от алпинисти